CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Đẩy mạnh triển khai Dịch vụ công liên thông
Ngày đăng 22/11/2022 | 15:00  | Lượt xem: 106

Theo văn bản số 3810/UBND-KSTTHC ngày 15/11/2022 của UBND Thành phố về việc đẩy mạnh triển khai Dịch vụ công liên thông, trong đó chú trọng triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xoá đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí.

Hai nhóm dịch vụ công liên thông: “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xoá đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí” là các thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và liên quan trực tiếp đến đời sống, an sinh của người dân, có số lượng đối tượng thực hiện lớn. Mỗi năm có khoảng 2 triệu hồ sơ khai sinh và 600 nghìn hồ sơ đăng ký khai tử và là nhóm thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều ngành: Y tế, Tư pháp, Công an, Lao động thương binh xã hội, Bảo hiểm xã hội.

Hai nhóm dịch vụ công liên thông này góp phần giúp các thủ tục hành chính được đơn giản, rút ngắn thời gian thực hiện, cắt giảm được thời gian đi lại và chuẩn bị các giấy tờ phức tạp.

Để công cuộc chuyển đổi số đạt hiệu quả cao và nhanh chóng, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà Nội đang đẩy mạnh triển khai 2 nhóm dịch vụ công liên thông đến cuối năm 2022 và triển khai rộng rãi từ tháng 1/2023. Với sự kết nối chặt chẽ giữa các ban ngành có liên quan sẽ tiếp nhận, xử lý các vấn đề phát sinh khi triển khai trên hệ thống dịch vụ công một cách nhanh chóng nhằm ngày càng hoàn thiện và đảm bảo được các yêu cầu của thời đại./.