AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

Văn bản của UBND huyện Thạch Thất về công khai danh sách các cơ sở, công trinh vi phạm quy định về PCCC trên địa bàn huyện
Ngày đăng 15/10/2021 | 15:19  | Lượt xem: 16

Thực hiện việc tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý việc thực hiện các quy định về PCCC, ngày 15/10/2021, UBND huyện Thạch Thất ban hành văn bản số 2074/UBND-VP về công khai danh sách các cơ sở, công trinh vi phạm quy định về PCCC trên địa bàn huyện.  

Thực hiện việc tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý việc thực hiện các quy định về PCCC, ngày 15/10/2021, UBND huyện Thạch Thất ban hành văn bản số 2074/UBND-VP về công khai danh sách các cơ sở, công trinh vi phạm quy định về PCCC trên địa bàn huyện.

Xem nội dung văn bản và danh sách các cơ sở, công trình vi phạm tại đây