AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

Phú Kim: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4, đối tượng 4 mở rộng năm 2024
Ngày đăng 17/05/2024 | 09:00  | Lượt xem: 56

Sáng ngày 16/5, tại Hội trường UBND xã, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh xã Phú Kim đã tổ chức Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 và đối tượng 4 mở rộng năm 2024. Dự khai mạc, có đồng chí Nguyễn Đình Tuấn- Phó bí thư Đảng ủy- Chính trị viên Ban CHQS huyện; lãnh đạo Đảng ủy- HĐND- UBND- UBMTTQ xã;

Toàn cảnh lớp Bồi dưỡng

Tham gia lớp học, trong thời gian 01 ngày, 85 học viên là cán bộ, công chức,viên chức, người hoạt động không chuyên trách của xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng các thôn dân cư, giáo viên các trường Mầm non, tiểu học, THCS; cùng toàn bộ đảng viên trên địa bàn được Đại tá Nguyễn Văn Hậu- giảng viên Học viện Chính trị- Bộ Quốc phòng truyền đạt, cập nhật một số nội dung trọng tâm, những kiến thức mới về công tác QP-AN, như: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ  an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam,... Đặc biệt, trong quá trình truyền giảng, Đại tá Nguyễn Văn Hậu đã thông tin nhanh đến học viên về tình hình QP- AN trong nước và Thế giới; những thời cơ, vận hội cùng khó khăn, thách thức đan xen trong công tác QP- AN hiện nay,... 
Kết thúc lớp học, học viên tham gia viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh thuộc đối tượng 4, đối tượng 4 mở rộng theo đúng quy định của Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Đ/c Nguyễn Đức Cường- Chủ tịch UBND xã- Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng- An ninh xã Phú Kim phát biểu khai mạc lớp Bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Đức Cường- Chủ tịch UBND xã- Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng- An ninh xã Phú Kim nhấn mạnh: Thông qua lớp Bồi dưỡng, sẽ giúp các đối tượng 4 và đối tượng 4 mở rộng trên địa bàn xã nhận thức đầy đủ hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; từ đó thống nhất về nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; phòng, chống có hiệu quả những hiện tượng tiêu cực trong xã hội góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.