AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

Liên đoàn Lao động Thạch Thất triển khai thực hiện cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy”
Ngày đăng 11/09/2023 | 08:37  | Lượt xem: 127

Thực hiện Công văn số 1271/LĐLĐ ngày 29/8/2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về việc tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng, chống ma tủy; Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất triển khai, tuyên truyền về Cuộc thi và vận động đoàn viên.

 

CNVCLĐ tham gia Cuộc thi dưới 02 hình thức như sau:
- Đối với hình thức thi online: Triển khai tới 100% cán bộ, đoàn viên, người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia đủ 03 vòng thi trực tuyển bằng các thiết bị đa phương tiện (máy tính, điện thoại di động, máy tính bang...) có két nói internet truy сар wesite http://thitimhieuluatphongchongmatuy vn hoặc link wesite Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, UBND Thành phố, Cổng thông tin điện tử của LĐLĐ Thành phố https://www.congdoanhanoi.org.vn, tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn (laodongcongdoan.vn).

- Đối với hình thức thi viết (viết tay, đánh máy): Mỗi Công đoàn cơ sở có từ 30 lao động trở lên (Có danh sách kèm theo) tham gia tối thiểu 01 bài viết cá nhân hoặc 01 bài viết tập thể gửi về Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất trước ngày 14/9/2023 để tổng hợp gửi Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội. 

Cuộc thi có ý nghĩa thiết thực, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) nâng cao kiến thức về Luật phòng, chống ma túy, góp phần xây dựng đời sống lành mạnh, phát triển./.