AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác phòng không nhân dân năm 2021
Ngày đăng 04/03/2022 | 21:32  | Lượt xem: 178

Chiều ngày 04/3/2022, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN), Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân (PKND) tổ chức hội nghị tổng kết công tác GDQP&AN, công tác PKND năm 2021, triển khai kế hoạch công tác năm 2022.

Chiều ngày 04/3/2022, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN), Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân (PKND) tổ chức hội nghị tổng kết công tác GDQP&AN, công tác PKND năm 2021, triển khai kế hoạch công tác năm 2022. 

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc- Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN, Trưởng ban PKND huyện; đại diện lãnh đạo Phòng không không quân, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đồng chí Cấn Đình Trung- Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện; đồng chí Nguyễn Công Hải- Phó Bí thư Đảng uỷ quân sự huyện, Chính trị viên BCHQS huyện; các đồng chí thành viên Hội đồng GSQP&AN, Ban chỉ đạo PKND huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn, trường THPT trên đại bàn huyện.

Đồng chí Khúc Thuỵ Dân- Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự huyện báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Khúc Thuỵ Dân- Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự huyện đã công bố Quyết định kiện toàn Hội đồng GDQP&AN năm 2022, Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo PKND năm 2022; báo cáo kết quả công tác GDQP&AN năm 2021, triển khai kế hoạch công tác GDQP&AN năm 2022; báo cáo kết quả công tác PKND năm 2021, triển khai kế hoạch công tác năm 2022. Theo báo cáo, năm 2021 công tác GDQP&AN trên địa bàn huyện luôn được Huyện uỷ, UBND huyện quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Hội đồng GDQP&AN huyện đã làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, triển khai các văn bản của thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức QP&AN; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các xã đã phối hợp đạt kết quả chất lượng thực hiện đúng các chương trình đề ra. Đề xuất cử 06 đồng chí tham gia lớp đối tượng 2, 04 đồng chí tham gia lớp đối tượng 3 do Thành phố tổ chức. Phối hợp với các cơ quan chức năng mở 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 4.

Năm 2021, công tác PKND đã được UBND huyện quán triệt, triển khai nghiêm túc có hiệu quả theo Nghị định số 74/2015/NĐ-CP của Chính phủ, làm chuyển biến nâng cao nhận thức về nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác Phòng không nhân dân trong tình hình mới. Công tác Phòng không nhân dân đã được các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả và đạt được nhiều tiến bộ mới. Ban PKND luôn được kiện toàn hoạt động đúng chức năng và làm tốt công tác tham mưu cho UBND cùng cấp. Công tác quy hoạch và xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ được triển khai tích cực, công tác bảo vệ vùng trời tổ chức chặt chẽ và hiệu quả thiết thực. Hệ thống văn kiện Phòng không nhân dân trong khu vực phòng thủ tập trung xây dựng đồng bộ, đầy đủ sát với từng địa phương; diễn tập chiến đấu Phòng thủ gắn với Phòng không nhân dân đạt chất lượng tốt. Các nhiệm vụ đều hoàn thành, củng cố được thế trận Phòng không nhân dân sẵn sàng chiến đấu cao bảo vệ các ngày Lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; chất lượng huấn luyện, Hội thi, Hội thao đạt kết quả khá.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc- Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN, Trưởng ban PKND huyện kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc- Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN, Trưởng ban PKND huyện trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh, Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân Thành phố Hà Nội; đồng thời ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh, Ban chỉ đạo phòng không nhân dân huyện trong năm 2021. Để hoàn thành tốt công tác GDQP&AN, công tác PKND năm 2022; đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Hội đồng GDQP&AN,  Ban Chỉ đạo PKND huyện và các xã, thị trấn cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2021, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Thủ đô, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về nhiệm vụ công tác GDQP&AN, công tác PKND năm 2022. Phát huy vai trò trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, Ban chỉ huy Quân sự các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc, vận dụng thực hiện có hiệu quả các quan điểm cơ bản về bảo vệ Tổ quốc, củng cố QP-AN gắn với phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị; tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ huyện vững chắc; chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 04 xã, thị trấn gắn với diễn tập PKND; Hội thao lực lượng vũ trang huyện và tham gia Hội thao cấp Bộ Tư lệnh bảo đảm chất lượng, tuyệt đối an toàn.

Coi trọng xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và cơ quan quân sự các cấp, đủ sức làm tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022. Kịp thời kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh, Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang huyện, trước hết là chất lượng chính trị; đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thẳng; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, các chính sách về quốc phòng và hậu phương quân đội. Xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ đúng Luật. Tổ chức rút kinh nghiệm, tiếp tục triển khai xây dựng lực lượng tự vệ trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp./.

VHTT