AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

Hội nghị giao ban công tác tuyển quân 2023
Ngày đăng 12/01/2023 | 13:30  | Lượt xem: 249

Sáng ngày 11/01, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Thạch Thất tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyển quân năm 2023. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện- Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo kết quả, những khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm cũng như các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2023.

Lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự, Công an huyện và xã Canh Nậu phát biểu tại hội nghị

 

Thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, thời gian qua huyện Thạch Thất đã triển khai các bước đúng luật, đúng quy trình, quy định. Công tác đăng ký, rà soát phúc tra, công tác sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự được quan tâm chỉ đạo, tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, đạt kết quả. 
Đối với những trường hợp trốn tránh, chống đối Luật nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo các xã xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ.
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND- Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện nhấn mạnh: Công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Huyện, do vậy các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện bám sát địa bàn được phân công, chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động công dân thực hiện nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự. 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng - Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND- Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện phát biểu chỉ đạo 


Yêu cầu Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, thị trấn tổ chức phân công nhiệm vụ hợp lí cho từng thành viên, tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nắm bắt tư tưởng đến từng công dân, gia đình công dân, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các bước, các nhiệm vụ tiếp theo trong công tác tuyển quân năm 2023. 
Đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao Huyện đoàn chỉ đạo Đoàn thanh niên các xã, thị trấn tăng cường nắm bắt, gặp gỡ, động viên tư tưởng thanh niên, vận động thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Tăng cường công tác tuyên truyền để thanh niên xác định được trách nhiệm, nghĩa vụ công dân tham gia bảo vệ Tổ quốc. Ban chỉ huy Quân sự, Công an huyện chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng cho Lễ giao nhận quân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân năm 2023./.