AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024
Ngày đăng 22/02/2024 | 16:00  | Lượt xem: 243

Năm 2024, huyện Thạch Thất được giao chỉ tiêu 191 tân binh, trong đó nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội là 155 công dân, thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân là 36 công dân. Sau quá trình thâm nhập, thực hiện các bước tuyển gọi công dân theo đúng quy định, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn đã phát lệnh gọi 191/191 thanh niên.

Để tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024; Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên nhằm khích lệ tinh thần thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của công dân sẵn sàng lên đường nhập ngũ và định hướng dư luận nhân dân trong việc thực hiện nghĩa vụ của công dân trong công tác tuyển quân năm 2024. 
Thực hiện quản lý công dân sau khi đã nhận lệnh, nhận quân trang bảo đảm đủ quân số theo quy định. 
Bố trí phân công lực lượng, phương tiện đưa đón tân binh có mặt tại sân vận động Huyện trước 7h00′ ngày 26/02/2024 (tức ngày 17 tháng Giêng năm Giáp Thìn) để đảm bảo việc giao nhận, quân theo đúng kế hoạch. 
UBND Huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự Huyện chuẩn bị chu đáo các điều kiện theo đúng kế hoạch để buổi Lễ giao, nhận quân năm 2024 đảm bảo trang trọng, an toàn, đúng quy định. 
Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ Huyện đến cơ sở tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của công tác tuyển quân, đồng thời, động viên, tuyên truyền để thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ.