HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND

Chữ ký số cá nhân góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
Ngày đăng 07/11/2023 | 15:38  | Lượt xem: 31

Huyện Thạch Thất đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã trong việc ứng dụng chữ ký số vào dịch vụ công trực tuyến, phổ cập chữ ký số cho người dân.

Chữ ký số cá nhân là chữ ký điện tử có giá trị tương đương với chữ ký tay của mỗi cá nhân, được dùng với mục đích xác thực danh tính của người ký. Đây là công cụ quan trọng giúp người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến toàn trình đảm bảo linh hoạt ký duyệt mọi lúc, mọi nơi, không cần chuẩn bị hồ sơ bản cứng, rút ngắn tối đa thời gian giao dịch hành chính, tiết kiệm chi phí, đảm bảo công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành.

Dịch vụ công trực tuyến, thủ tục hành chính (TTHC) liên thông… đang được triển khai mạnh mẽ trên môi trường số, tạo thuận lợi rất lớn cho người dân khi thực hiện các giao dịch hành chính. Quá trình sử dụng giao dịch điện tử toàn trình sẽ không thể thiếu chữ ký số cá nhân vì có tính pháp lý thay thế chữ ký tay và con dấu, rút ngắn quy trình thực hiện TTHC và giao dịch điện tử.

Trong Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề ra mục tiêu đến năm 2025 có 50% dân số trưởng thành dùng chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân, đến năm 2030 chỉ tiêu này là trên 70%. Như vậy, chữ ký số cá nhân sẽ là xu hướng phát triển tất yếu trong thời gian tới.

Để thúc đẩy người dân tham gia sử dụng chữ ký số cá nhân, UBND huyện Thạch Thất đã triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số và sử dụng chữ ký số miễn phí. Tính đến ngày 25/10/2023, UBND huyện Thạch Thất đã tổng hợp triển khai được: 9.780 Hồ sơ đăng ký chữ ký số miễn phí cho công dân trên địa bàn Huyện.

Việc đẩy mạnh cung ứng chữ ký số cá nhân sẽ góp phần đẩy nhành quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, giúp người dân tiếp cận nhanh hơn với các dịch vụ số phục vụ đời sống hàng ngày./.