HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND

Bộ tài liệu hướng dẫn Đề án 06
Ngày đăng 11/12/2023 | 17:26  | Lượt xem: 602

Công an Thành phố Hà Nội ban hành công văn số 9544/CAHN-QLHC ngày 23/11/2023 về việc phối hợp tuyên truyền bộ tài liệu hướng dẫn Đề án 06/CP.

Theo đó, Bộ tài liệu hướng dẫn Đề án 06/CP gồm: hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ công liên thông thủ tục hành chính, hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử; thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú trên Cổng dịch vụ công...

Bộ tài liệu hướng dẫn nhằm tạo sự hiểu biêt, nhanh chóng, thuận tiện, mang lại hiệu quả cao trong công tác chuyển đối số quốc gia. 

Người dân có thể tiếp cận bộ tài liệu hướng dân bằng 02 cách:

Cách 1: Truy cập website https://tailieuhuongdan.dean06.vn/

Cách 2: Thực hiện quyét mã QRcode để truy cập.